Detter er Forsidetittelen

VELKOMMEN TIL RAUSFOLKEKIRKE.NO!

Raus folkekirke er en allianse av progressive organisasjoner. Vi arbeider for at folk som deler vår visjon om en raus, åpen og solidarisk folkekirke skal dominere landets bispedømmeråd etter høstens kirkevalg i Den norske kirke 11. og 12. september. På disse sidene finner informasjon om progressive kandidater i ditt bispedømme.

Bak Raus folkekirke står disse fem organisasjonene: Kristne arbeidere, Norges Kristelige Studentforbund, Skeiv Ungdom, TeoLOgene og Åpen kirkegruppe for lesbiske og homofile.

Godt kirkevalg!