SØR-HÅLOGALAND

Marit Hermstad | Mari H. Dvergsdal | Annie Bodil M. Henriksen| Trude S. Kaspersen | Lill Eivor L. Kroken |Bente Helen G. Meosli | Anders K. Nordvik

Marit Hermstad, Mari H. Dvergsdal og Trude S. Kaspersen ble valgt inn ved Kirkevalget 11.-12. september.

Sør-Hålogaland bispedømme omfatter Nordland fylke. Tor B. Jørgensen er biskop. Mer om Sør-Hålogaland bispedømme kan du lese på www.kirken.no/sor-haalogaland. Informasjon om hvordan du stemmer finner du påwww.kirkevalget.no/. Dette er de kandidatene vi anbefaler dere å stemme på, uprioritert. Trykk på navnene over for å se hva de ulike kandidatene har svart på våre spørsmål. For mer presentasjon av kandidatene og flere kandidater se kirkevalget.no.

Spørsmålene som kandidatene er blitt stilt:

1) Er du enig i at at likestillingsloven skal gjelde, uten unntak, for Dnk (Den norske kirke)?
2) Er du enig i at Dnk skal vedta en felles ekteskapsliturgi for homofile og heterofile?
3) Er du enig i at det er Dnk sin oppgave å arbeide for mindre sosiale og økonomiske forskjeller i Norge og i verden forøvrig?
4) Er du enig i at alle menighetene i Dnk skal miljøsertifiseres (som grønn menighet eller Miljøfyrtårn) og at det kun skal brukes rettferdig kaffe i kirkelig regi?
5) Er du enig i at Dnk skal være åpen for alle som søker dens fellesskap og sakramenter?
6) Er du enig i at Dnk skal være styrt av sine medlemmer gjennom åpne og demokratiske prosesser?
7) Er du enig i at Dnk skal aktivt søke samarbeid med sosiale bevegelser som arbeider for global rettferdighet, fred og menneskerettigheter, og være en tydelig stemme i kampen for et verdig liv for alle?
8 ) Er du enig i at Dnk skal behandle alle likt uavhengig av kjønn, alder, seksuell orientering, sosial status og etnisitet?

MARIT HERMSTAD

57 år

1. Ja.
2. Ja, absolutt, – og dette er på høy tid. Jeg har på flere Kirkemøter tatt opp at Dnk må vedta en felles ekteskapsliturgi for homofile og heterofile.
3. Ja.
4. Ja, jeg mener det er viktig å arbeide for og motivere menigheter til å miljøsertifiseres.
5. Ja, alle som søker Dnk, må finne en åpen og inkluderende folkekirke.
6. Ja. Og da er det blant annet vesentlig at medlemmene bruker sine demokratiske muligheter og rettigheter gjennom å delta i kirkevalg, – og også selv stille til valg.
7. Ja.
8. Ja, det er viktig at Dnk står for og fremmer menneskeverd og likeverd.

MARI HAAVE DVERGSDAL

21 år

Kandidaten har ikke svart på spørsmålene.

ANNIE BODIL MARSKAR HENRIKSEN

62 år

Kandidaten har ikke svart på spørsmålene.

TRUDE STEINSVIK KASPERSEN

37 år

Kandidaten har ikke svart på spørsmålene.

LILL EIVOR LORENTZEN KROKEN

45 år

Kandidaten har ikke svart på spørsmålene.

BENTE HELEN GRIMSTAD MEOSLI

34 år

Kandidaten har ikke svart på spørsmålene.

ANDERS KRISTENSEN NORDVIK

18 år

Kandidaten har ikke svart på spørsmålene.